O projekte
Kam vyraziť
Kupci
Región

Občianske združenie Naše Považie vzniklo 2.novembra 2007 za účelom využitia príležitosti financovania rozvoja svojho územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky so zameraním sa na os 4 - prístup LEADER. Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.

MAS Naše Považie združuje 44 samospráv okresov Považská Bystrica a Púchov, partnerov z oblasti podnikateľského a neziskového sektora pôsobiacich na území týchto samospráv i fyzické osoby. Všetci členovia majú možnosť podieľať sa na rozvoji regiónu a spolu vytvárajú miestne partnerstvo, ktorého úlohou je vytvorenie, implementácia a riadenie stratégie rozvoja územia na miestnej úrovni.

Všeobecným cieľom združenia je poskytovanie komplexnej podpory rozvoja cestovného ruchu na Považí, združovanie subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, podpora aktivít zvyšujúcich záujem turistov o región, vzdelávacie aktivity a propagačná činnosť.

 

Adresa:

Dukatova cesta
Domaniža 16
018 16 Domaniža
 

Kontaktné údaje:

Tel.: 0917357438

E-mail:

Web: http://dukatovacesta.sk

IČO: 42372801

 

Sídlo:

MAS Naše Považie
Štefánikova 821
020 01 Púchov


Adresa kancelárie:

MAS Naše Považie
Námestie slobody 1 400
020 01 Púchov

Telefón: +421907223518

E-mail: